צבעו של הפלמינגו ורוד מפני ש_________.


ענו על שאלת היום