טריוויה פסח


חידון פסח

מהי ההגדרה של חמץ? כמה יהודים חיו במצרים? מהי הגעלת כלים?  לאיזו מחלה גורמת מכת שחין? איזה חלק מהמצה משמש לאפיקומן? כנסו לחידון על חג הפסח ובחנו את בקיאותכם בהלכות הסדר ומנהגי החג.  בהצלחה!
pesah2