איזה בעל חיים הוא המהיר ביותר בעולם, ביחס לגודלו?


ענו על שאלת היום