איזה בעל חיים גדול באפריקה הורג יותר בני אדם מכל בעלי החיים האחרים?


ענו על שאלת היום