איזה בעל חיים מוזכר בתנ"ך יותר מכל בעל חיים אחר?


ענו על שאלת היום